Pályázati projektünk

Projekt címe: Infrastrukturális és technológiai fejlesztések az Orosz és tásra Bt-nél (GOP-2.1.1-12/B-2013-1952)

Az OROSZ és TÁRSABt. jelenlegi formájában 1991 óta működik. A Vállalkozás főtevékenysége a különfélefémszerkezetek (ma elsősorban acél vázszerkezetű csarnokok) gyártása. Ezenkívüla társaság hosszú évek óta foglalkozik szinesfém félkésztermékek forgalmazásávalis. Az OROSZ és TÁRSA Bt. 1999-ben vásárolta meg jelenlegi telephelyét.

Az elnyerttámogatás révén az OROSZ és TÁRSA Bt. a kereskedelmi tevékenységéhez szükségesiroda és raktár, valamint a fémszerkezetgyártáshoz használt épületekfelújítását valósította meg.

A projekt kereténbelül a társaság:

  • felújította atelephelyén található műhely, iroda és szociális épületet, valamint a darabolóműhelyt.
  • elkészítette atelephely belső útjának beton- és térkő burkolatát.
  • 1 db TOYOTA P02 8FG35 típusúbenzin/gázüzemű villás targoncát vásárolt.

Az OROSZ és TÁRSABt. a 88,6 MFt értékű beruházást a Gazdaságfejlesztési Operatív Programból(GOP-2.1.1-12/B-2013-1952) elnyert, 35,45 MFt összegű fejlesztési támogatássegítségével, 2014. december 29-én befejezte.